אודות התהליך

שלב I – בדיקות היתכנות

המינהלת פנתה לעיריית תל אביב ובדקה את כוונות העירייה לגבי מתחם נוה צה"ל ואת הזכויות אותן תהיה העיריה מוכנה לאשר. כמובן, שסל הזכויות הסופי צריך להיות מאושר במסגרת תוכנית בינוי עיר חדשה שעל בסיסה תיבנה השכונה, אך כוונות אלה מספקות סדרי גודל ומהוות הנחיות עקרוניות לתכנון. על בסיס הנתונים שהתקבלו מהעירייה, המינהלת ביצעה תכנון ראשוני של השכונה, במטרה לבדוק שאכן ניתן לממש את הזכויות הכוללות במתחם באופן כלכלי, בהתאם למגבלות התכנוניות החלות על האזור (גובה בניינים, מרחקים מגבולות המגרש, דרישת חניות, שטחי ציבור וכד').

שלב II – ארגון בעלי הזכויות במתחם

פתיחת משרד במתחם וארגון הדיירים בהסכם ובניית נציגות, לצורך קידום הפעילות מול העירייה והגופים השונים. על מנת שהעיריה והגופים המרשים יסכימו לדון בתוכנית בינוי עיר – תב"ע למתחם, יש לאגד ולקבל הסכמה של 60% מבעלי הזכויות בו. בעברית פשוטה, לא ניתן לקדם ולאשר תב"ע ללא שיתוף פעולה של לפחות 60% מבעלי המתחם.

שלב III – תכנון ורישוי

תכנון כולל של המתחם, תוך כדי תיאום עם העירייה לצורך הגשת תוכנית בינוי עיר חדשה, בשם בעלי הזכויות במתחם, לאישורה של הועדה המקומית. מסמכי התוכנית כוללים את המצב הקיים כיום, את התוכנית החדשה (כולל הדמיות) וזכויות הבנייה בה, תוכנית תנועה, תוכנית נוף, הבטים והשלכות איכות סביבה ועוד ועוד מסמכים וחוות דעת מיועצים שונים, הנדרשים לצורך אישור תוכנית חדשה. לאחר קבלת המלצה לאישור התוכנית על ידי ועדה מקומית, נגיש בקשה להכרזה על המתחם כמתחם להתחדשות עירונית ובמקביל נקדם את הגשת התוכנית לאישור של ועדה מחוזית וקבלת תוקף. בדרך כלל הליכים אלה עם ועדות התכנון כוללים הצגת מספר גרסאות ומספר סבבי שינויים.

שלב IV – בחירת קבלן/יזם לביצוע הפרויקט

הכנת כל המסמכים ופרסום בקשה לקבלת הצעות מיזמים מובילים במשק, לביצוע התוכנית ובניית הפרויקט, תוך מיקסום התמורה המוצעת לבעלי הדירות. סינון ודירוג הצעות היזמים, תוך הבטחת מירב הזכויות לדיירים ומתן בטחונות מספקים לביצוע. בחירת יזם על ידי בעלי הזכויות וחתימה על חוזה התקשרות לביצוע הפרויקט.

שלב V – בנייה

הקמת הפרויקט תוך דאגה לדיור חליפי לדיירים שיידרשו לכך, פיקוח על הבנייה עד סיומה וקבלת הדירות החדשות בהתאם להסכם שיחתם עם היזם הנבחר.

© 2017 מנהלת להתחדשות נווה צה"ל

כתובתינו : אלוף 16, מרכז מסחרי נווה צה"ל, תל  אביב

שעות קבלת קהל: ימים א'-ה' 17:00-20:30

טלפון: 03-6999316

דוא"ל: office@neve-tsahal.com

פינוי- בינוי נווה צה"ל

פנו אלינו בכל שאלה !

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Google+ - White Circle