תהליך

במשך החודשים האחרונים, ביצעה המנהלת וסיימה בהצלחה את השלב הראשון המתואר לעיל. פרויקטי פינוי בינוי באופן כללי, דורשים עבודה במקביל הן מול מספר רב של דיירים והן מול גופי רישוי שונים, בהם הבירוקרטיה אינה פשוטה. המנהלת תתחייב לביצוע חלקה בהליכים השונים בתוך פרקי זמן ידועים כמפורט להלן, לאחר קבלת תגובת הגוף האחראי או הגעה לאבן הדרך המפורטת.

שלב II מתחיל ממש בימים אלה ואנו מקווים שבעזרת תושבים הרוצים להשפיע ולתרום, נצליח להגיע להחתמה של 60% מדיירי המתחם בתוך תקופה של כ- 18 חודשים מהיום.

שלב III יחל לאחר החתמת לפחות 60% מדיירי המתחם. בתוך כ – 6 חודשים מהמועד בו נאסוף את סף החתימות הנדרש מבעלי הזכויות במתחם, נגיש לעירייה תכנון עקרוני לצורך קבלת הערות של מחלקת הנדסה בעירייה. אנו מקווים להיות במצב שהעירייה תאשר הגשת התוכנית המתוקנת בתוך 6-8 חודשים נוספים – סה"כ 12-14 חודשים מחתימת רב בעלי הזכויות. בתום שלב זה, ובתוך כ- 3 חודשים מקבלת הערות ועדה מקומית, נגיש התוכנית המתוקנת לועדה מחוזית. במקביל לשלב זה, נמשיך בהחתמת וארגון כלל הדיירים.

שלב IV – לאחר שנקבל תגובה עקרונית של ועדה מחוזית, נתחיל בהכנת המסמכים לקבלת הצעות מקבלנים/יזמים לבניית הפרויקט. בתוך כחודשיים מקבלת תוקף לתוכנית, נפרסם את המסמכים לצורך בחירת קבלן/יזם מבצע. נשאף לבחור קבלן, יזם מבצע בתוך כ- 6 חודשים מפרסום הבקשה לקבלת הצעות.

שלב V – בניית הפרויקט תבוצע ככל הנראה בדירוג ו/או על ידי מספר קבלנים שכל אחד מהם יהיה אחראי לתת מתחם. שלב הבנייה של כל בניין/מתחם לא יעלה על 28 חודש מרגע תחילת העבודות על הבניין, ובהתאם תהיה גם מגבלת משך הזמן לדיור חליפי לדיירים שידרשו לכך. המינהלת תדאג לפיקוח שוטף על הדירות ולמסירתן לדיירים לא יאוחר מ 28 חודשים מרגע תחילת העבודות על דירתם.

© 2017 מנהלת להתחדשות נווה צה"ל

כתובתינו : אלוף 16, מרכז מסחרי נווה צה"ל, תל  אביב

שעות קבלת קהל: ימים א'-ה' 17:00-20:30

טלפון: 03-6999316

דוא"ל: office@neve-tsahal.com

פינוי- בינוי נווה צה"ל

פנו אלינו בכל שאלה !

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Google+ - White Circle